Aktuality

Pořad o Toničce Hofmanové

Na rádiu Proglas nyní bude znovu uveden pořad o paní Antonii Hofmanové, hornobranské rodačce, spisovatelce, katechetce, politické vězeňkyni a dlouholeté podporovatelce mravní obrody podkrkonošského lidu. Pořad s názvem Tonička Hofmanová je uváděn v rámci cyklu "Dotýkání světla" a bude odvysílán ve dnech 5.1., 12.1. a 19.1. ve 20:15. Reprízy programu budou 7.1., 14.1. a 21.1. od 17:30 hodin. Pořad můžete nalézt také v audioarchivu Proglasu.

Tonička Hofmanová byla jednou z inspirací pro vznik našeho spolku, protože se dlouhodobě zasazovala o zachování křesťanského poslání hornobranské fary.

<< Zpět na předchozí stránku