Aktuality

Poselství k postní době

Pro duchovní přípravu na Velikonoce -  největší křesťanské svátky - vydává římský biskup svůj list - poselství k postní době. Nejinak je tomu i v roce letošním. Papežovo poselství k prožití postní doby je vždy psáno s předstihem, o to aktuálněji však zní v dnešní době epidemie koronaviru myšlenky a výzvy z tohoto poselství.

Papež František se na nás v ústředním motivu poselství obrací slovy z apoštolské exhortace Christus vivit: „Pohleď na rozepjaté paže ukřižovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu zachraňuje. A když přijdeš vyznat své hříchy, pevně věř v jeho milosrdenství, které tě osvobozuje od viny. Kontempluj jeho krev prolitou s tak velikou láskou a nech se jí očistit. Tak budeš moci být vždy jako znovuzrozený.“

"Kdo věří v toto poselství, ten odmítá lež, podle které jsme si darovali život sami, zatímco se ve skutečnosti rodí z Otcovy lásky, z jeho rozhodnutí darovat život v hojnosti. Pokud však budeme naslouchat svůdnému hlasu „otce lži“, riskujeme, že se propadneme do propasti, kde nic nemá smysl, že zakusíme peklo už tady na zemi, jak to bohužel dosvědčují mnohé dramatické prožitky jednotlivců i společnosti."

Všechny naše modlitby za odvrácení epidemie mohou být vedeny těmito slovy: "Křesťan se modlí s vědomím, že je nezaslouženě milován. Modlitba může mít různou formu, ale skutečný smysl má v Božích očích ta, která prolomí tvrdost našeho srdce, aby ho stále intenzivněji obracela k Bohu a k jeho vůli."  "Nenechme tedy uplynout toto období nadarmo, kvůli namyšlené iluzi, že snad jsme pánem času i způsobu našeho obrácení k Bohu."

Strachovat se jen o sebe a své dosavadní výhody a požitky, jak to dnes v souvislosti s mnoha opatřeními vidíme, by nemělo být cestou křesťana. "Velikonoční tajemství jako střed našeho života znamená soucítit s Kristovými ranami, které jsou přítomné v nevinných obětech válek, v mocichtivém zneužívání života od početí až po stáří, v (...) přírodních katastrofách, (...) v honbě za ziskem, která se stává formou modloslužby. I dnes je důležité zvát všechny lidi dobré vůle, aby se dělili o svůj majetek s těmi, kdo almužnu nejvíce potřebují, a měli tak osobní účast na budování spravedlivějšího světa. Sdílení v rámci křesťanské lásky činí člověka více člověkem; hromadění přináší riziko, že se
uzavřeme do svého egoismu a staneme se bezcitnými
."

Celé poselství si můžete stáhnout a přečíst zde.

<< Zpět na předchozí stránku